Sàn gỗ tự nhiên căm xe lào, Nhà thi đấu ĐH Bách Khoa TPHCM tại Dĩ An Bình Dương.

Một số hình ảnh công trình sàn gỗ căm xe lào, công trình nhà thi đấu Trường ĐH Bách Khoa TPHCM tại Dĩ An Bình Dương. Cấu tạo các lớp sàn bao gồm: Lớp cao xu (dày 10mm), Đà gỗ (dày 100mm), Cemboard (dày 25mm), Foam (dày 3mm), Sàn gỗ căm xe lào (dày 15mm).

 

sàn gỗ căm xe

 

sàn gỗ căm xe

 

sàn gỗ căm xe

 

sàn gỗ căm xe

 

sàn gỗ căm xe

 

sàn gỗ căm xe

 

sàn gỗ căm xe