Tòa nhà Licogi 16

Công trình sàn gỗ Robina AL31 và Sàn gỗ Robina M28 cho tòa nhà Locogi 16 tại TP.HCM, Sàn gỗ Malaysia, Độ dày: 8,0mm, Tiêu chuẩn: E1 HDF Laminate Flooring, Độ mài mòn: AC3, Khóa liên kết (hèm): R-Click / Interlock, Kích thước (WxL): 193mm x 1283mm, Bề mặt: Vân sần,

licogi16
  • licogi16
  • licogi16
  • licogi16