Tầng 11 tòa nhà A & B

Công trình sàn gỗ Robina AC23 tòa nhà A & B Lê Lai Quận 1, Sàn gỗ Malaysia, Độ dày: 8,0mm, Tiêu chuẩn: E1 HDF Laminate Flooring, Độ mài mòn: AC3, Khóa liên kết (hèm): R-Click / Interlock, Kích thước (WxL): 193mm x 1283mm, Bề mặt: Vân sần,

 

a va b
  • a va b
  • a va b
  • a va b
  • a va b
  • a va b
  • a va b