Nhà ở xã hội được đánh giá là một mô hình cư trú phù hợp với các hộ gia đình có mức thu nhập thấp ở thành phố. Vậy những đối tượng nào được quyền sở hữu nhà ở xã hội? Cách tính điểm khi xét mua nhà ở xã hội như thế nào? Hãy cùng CongTySanGo.Com đọc bài viết dưới đây để làm rõ các thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhất.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/cach20tinh20diem20khi20xet20mua20nha20o20xa20hoi.html
Khi xét hồ sơ mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội ăn cứ theo nguyên tắc, tiêu chí chấm điểm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành

1. Tiêu chí xét duyệt người mua và người thuê nhà ở xã hội

Theo quy định của Điều 23 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP, nguyên tắc xét duyệt người mua và người thuê nhà ở xã hội được cụ thể hóa như sau:

Trường hợp 1: Số hồ sơ đăng ký hợp lệ không vượt quá số căn hộ công bố

Khi tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, và thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn số căn hộ mà chủ đầu tư công bố, việc lựa chọn căn hộ sẽ được thực hiện thông qua thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng.

Trường hợp 2: Số hồ sơ đăng ký hợp lệ vượt quá số căn hộ công bố

Trong trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, và thuê mua (hợp lệ) lớn hơn số căn hộ mà chủ đầu tư công bố, việc xét duyệt và lựa chọn đối tượng sẽ được tiến hành dựa trên hệ thống chấm điểm và các tiêu chí tương ứng.

  • Sau khi xét duyệt, chọn lựa đủ số hồ sơ hợp lệ tương ứng với số căn hộ công bố, việc xác định từng căn hộ cụ thể trước khi ký hợp đồng sẽ tuân theo nguyên tắc thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng. Trong trường hợp nhiều hồ sơ hợp lệ có điểm như nhau và vượt quá số căn hộ đầu tư, chủ đầu tư sẽ tổ chức lựa chọn bằng cách bốc thăm công khai.
  • Nếu người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không đáp ứng được nhu cầu tại dự án đã đăng ký, họ có thể chọn trả hồ sơ để đăng ký ở các dự án khác, trừ khi họ không mong muốn lựa chọn căn hộ khác còn lại trong dự án ban đầu.

Qua quy định trên, rõ ràng việc xét duyệt người mua và người thuê nhà ở xã hội được thực hiện dựa trên nguyên tắc và tiêu chí chấm điểm đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, tùy theo đặc thù của từng địa phương. Sau đó, các chủ đầu tư dự án, hộ gia đình và cá nhân tham gia xây dựng nhà ở xã hội sẽ tiến hành việc bán, cho thuê và cho thuê mua nhà ở xã hội.

Xem thêm: Nhà ở xã hội là gì? Những thông tin và lưu ý về Nhà ở xã hội

2. Tiêu chí và phương pháp đánh giá điểm khi xét duyệt mua nhà ở xã hội

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/cach20tinh20diem20khi20xet20mua20nha20o20xa20hoi.html
Nhà ở xã hội giúp giấc mơ có nhà của người thu nhập thấp trở thành hiện thực

Theo Điều 23 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP trong trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm theo các tiêu chí sau:

TT Tiêu chí chấm điểm Số điểm
1 Tiêu chí khó khăn về nhà ở:
– Chưa có nhà ở. 40
– Có nhà ở nhưng hư hỏng, dột, nát hoặc diện tích bình quân dưới 10m2/người. 30
2 Tiêu chí về đối tượng:
– Đối tượng 1 (quy định tại các Khoản 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13):

“5. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;”

30
– Đối tượng 2 (quy định tại các Khoản 4 và 9 Điều 49 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13):

“4. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

9. Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;”

20
– Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 8 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13):

“1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

10. Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.”

40
3 Tiêu chí ưu tiên khác:
– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2. 10
– Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người thuộc đối tượng 2. 7
– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2 4
Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.
4 Tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định:

(theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, nếu có)

10

Tuy nhiên, để xác định chính xác tổng điểm cho hồ sơ mua nhà ở xã hội cho gia đình của bạn, cần có đầy đủ thông tin về đối tượng bạn thuộc về và nơi bạn đang sinh sống. Bạn có thể đối chiếu thông tin của mình với quy định trên để xác định mức điểm của mình.

Lưu ý: Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không phù hợp trong tất cả các tình huống do sự thay đổi của chính sách và pháp luật. CongTySanGo.Com mong rằng thông tin này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các tiêu chí và cách tính điểm khi xét duyệt mua nhà ở xã hội.

Có thể bạn quan tâm: Diện tích sàn là gì? Cách tính diện tích sàn xây dựng

Bài viết trên đây đã giúp bạn biết được các nguyên tắc cũng như cách tính điểm khi xét mua nhà ở xã hội. CongTySanGo.Com hy vọng với những thông tin bên trên sẽ có ích với bạn, giúp bạn có được thêm nhiều kiến thức cũng như bảo vệ được quyền mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội của mình.