Quy định của nhà nước về chi phí sang tên sổ đỏ như thế nào và bao gồm những loại phí gì? Những điều lưu ý khi sang tên sổ đỏ. Đọc bài viết dưới đây của CongTySanGo.Com để hiểu rõ thông tin về phí sang tên sổ đỏ một cách chính xác, dễ hiểu nhất.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/phi20sang20ten20so20do.html

I. Phí và Thuế Liên quan đến Việc Chuyển Nhượng Quyền Sở Hữu Sổ Đỏ

Khi khách hàng muốn thực hiện việc sang tên sở đỏ, họ sẽ phải đối mặt với các loại phí và thuế sau:

1. Phí Sang Tên Sổ Đỏ

Trường Hợp 1: Giá Chuyển Nhượng Cao Hơn Giá Quy Định của UBND Cấp Tỉnh

Theo quy định tại Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP, nếu giá trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng mua bán nhà cao hơn so với mức giá quy định của UBND cấp tỉnh, phí trước bạ sẽ được tính như sau:

Phí trước bạ = Giá chuyển nhượng x 0.5%

Trường Hợp 2: Giá Chuyển Nhượng Bằng Hoặc Thấp Hơn Giá Quy Định của UBND Cấp Tỉnh

Dựa theo quy định tại Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP, nếu giá trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng mua bán nhà bằng hoặc thấp hơn giá quy định của UBND cấp tỉnh, phí trước bạ sẽ được tính như sau:

 • Đối với đất: Phí trước bạ = Giá 1m2 tại bảng giá đất x diện tích x 0.5%
 • Đối với nhà ở: Phí trước bạ = Giá 1m2 tại bảng giá đất x diện tích x tỷ lệ (%) chất lượng còn lại x 0.5%

Trong đó:

 • Giá tính phí trước bạ đối với nhà là mức giá do UBND cấp tỉnh ban hành.
 • Giá 1m2 là giá thực tế xây dựng mới 1m2 sàn nhà của từng hạng nhà, cấp nhà do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.
 • Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật.

2. Thuế Thu Nhập Cá Nhân

Người thực hiện việc tặng, chuyển nhượng hoặc thừa kế quyền sở hữu, sử dụng đất sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo các quy định sau:

 • Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Người sử dụng đất phải nộp 2% giá trị chuyển nhượng.
 • Trường hợp thừa kế hoặc tặng quyền sử dụng đất: Thuế thu nhập cá nhân = Giá trị quyền sử dụng đất x 10% giá đất.

Với những quy định và mức thuế này, người thực hiện việc sang tên sở đỏ cần xem xét kỹ trước khi thực hiện để đảm bảo tuân thủ các quy định và tính toán chi phí phù hợp.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/phi20sang20ten20so20do.html

3. Phí Công Chứng Cho Việc Sang Tên Sổ Đỏ

Đối Tượng Áp Dụng: Các cá nhân có nhu cầu công chứng hợp đồng tặng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Phí công chứng cho việc sang tên sổ đỏ được xác định như sau:

 • Trường Hợp Người Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất (Không Bao Gồm Nhà Ở): Phí được tính dựa trên giá trị quyền sử dụng đất.
 • Trường Hợp Người Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất (Bao Gồm Nhà Ở và Tài Sản Gắn Liền với Đất): Phí được tính dựa trên tổng giá trị nhà ở, giá trị quyền sử dụng đất và các giá trị tài sản khác gắn liền với đất.

Mức Phí Công Chứng:

STT Giá Trị Tài Sản Hoặc Giá Trị Hợp Đồng Mức Thu (đồng/trường hợp)
1 Dưới 50 triệu đồng 50,000 đồng
2 Từ 50 – 100 triệu đồng 100,000 đồng
3 Từ 100 triệu – 1 tỷ đồng 0.1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng
4 Từ 1 – 3 tỷ đồng 1 triệu đồng và 0.06% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng vượt quá 1 tỷ đồng
5 Từ 3 – 5 tỷ đồng 2.2 triệu đồng và 0.05% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng vượt quá 3 tỷ đồng
6 Từ 5 – 10 tỷ đồng 3.2 triệu đồng và 0.04% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng vượt quá 5 tỷ đồng
7 Từ 10 – 100 tỷ đồng 5.2 triệu đồng và 0.03% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng vượt quá 10 tỷ đồng
8 Từ 100 tỷ đồng trở lên 32.2 triệu đồng và 0.02% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng vượt quá 100 tỷ đồng

Qua bảng phí công chứng này, người có nhu cầu sang tên sổ đỏ sẽ biết được mức phí cụ thể dựa trên giá trị tài sản hoặc hợp đồng.

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất

II. Các Điểm Cần Chú Ý Khi Thực Hiện Việc Sang Tên Sổ Đỏ

1. Người Nào Cần Thực Hiện Việc Sang Tên Sổ Đỏ?

Dù pháp luật không quy định rõ ràng về đối tượng bắt buộc phải thực hiện việc sang tên sổ đỏ, tuy nhiên khi các bên liên quan ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng và có hiệu lực, các bên tham gia sẽ có những nhiệm vụ quan trọng sau đây:

 • Bên Bán (Bên Chuyển Nhượng): Có trách nhiệm chuyển giao quyền sử dụng đất cho bên mua.
 • Bên Mua (Bên Nhận Chuyển Nhượng): Có trách nhiệm thanh toán đủ số tiền cho bên bán.

Nếu các bên tham gia không có thỏa thuận cụ thể về người thực hiện việc sang tên sổ đỏ, thì người nhận chuyển nhượng sẽ là người thực hiện việc này. Qua đó, người mua sẽ được công nhận quyền sở hữu và sử dụng đất theo quy định pháp luật, đồng thời được bảo vệ quyền lợi khi sổ đỏ được chuyển tên.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/phi20sang20ten20so20do.html
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

2. Nơi Thực Hiện Thủ Tục Sang Tên Sổ Đỏ

Theo Điều 60 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, việc nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ được thực hiện tại các địa điểm sau:

 • UBND xã nơi có đất cần chuyển nhượng.
 • Văn phòng đăng ký đất cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (trong trường hợp địa phương chưa có văn phòng đăng ký đất đai).
 • Bộ phận một cửa cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đối với địa phương đã thành lập bộ phận một cửa.

Hơn nữa, việc tìm hiểu trước thông tin liên quan đến thủ tục từ các công chứng viên hoặc nhân viên là cần thiết để đảm bảo việc sang tên sổ đỏ diễn ra một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Thông thạo các quy định về các loại phí liên quan đến việc sang tên sổ đỏ cùng với những điểm quan trọng khi thực hiện việc này là vô cùng quan trọng đối với những người có nhu cầu chuyển nhượng đất. Chúng tôi hi vọng rằng bài viết từ CongTySanGo.Com đã cung cấp phần nào thông tin hữu ích và giải đáp thắc mắc của bạn.