Mỗi loại đất sẽ là các ký hiệu riêng biệt, nhằm giúp mọi người dễ dàng phân loại, nắm rõ đặc điểm và luật lệ đặc trưng của từng loại đất. Vậy ký hiệu đất ĐM là gì? Làm sao để xác định, phân biệt các loại đất?

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/ky20hieu20dat20dm20la20gi.html

1. Đất ĐM là ký hiệu của loại đất nào?

Ký hiệu ĐM được sử dụng để định danh các loại đất được sử dụng cho mục đích trồng và thu hoạch trong vòng một năm, bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây thương phẩm và đất trồng hoa màu. Các cây phổ biến được trồng trên đất ĐM bao gồm đay, cói, dâu, bông, thuốc lá, đậu tương,…

Cần chú ý rằng, đất ĐM không bao gồm đất trồng cây hàng năm khác (được ký hiệu là BHK) và đất luân canh cây hàng năm khác (được ký hiệu là NHK).

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/ky20hieu20dat20dm20la20gi.html
Đất ĐM dùng để chỉ các loại đất trồng cây quanh năm, thương phẩm và hoa màu.

2. Cách xác định loại đất theo quy định Luật đất đai

Việc xác định loại đất là một quá trình quan trọng trong quản lý và sử dụng đất đai tại Việt Nam. Dựa trên các quy định của Điều 11 của Luật Đất đai 2013 và Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 01/2017/NĐ-CP, người dân có thể thực hiện việc này dựa trên các tiêu chí sau đây:

Các loại giấy tờ đã được công nhận trước ngày 10/12/2009

Người dân có thể dựa vào các giấy tờ đã được nhà nước công nhận và cấp trước ngày 10/12/2009 để xác định loại đất. Đây bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình và quyền sử dụng đất ở, cùng với giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đất.

Tài sản chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong trường hợp người sở hữu tài sản chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của nhà nước, người dân có thể căn cứ vào các tài liệu quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013.

Quyết định giao đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Xác định loại đất dựa vào quyết định giao đất, cho thuê đất, hoặc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các cấp có thẩm quyền.

Xác định theo hiện trạng sử dụng

Trong trường hợp người sở hữu đang sử dụng đất một cách ổn định, không chiếm dụng hay chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép, loại đất sẽ được xác định theo hiện trạng sử dụng.

Xác định theo nguồn gốc và quá trình quản lý, sử dụng đất

Nếu người sở hữu đang sử dụng đất lấn chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thì loại đất sẽ được xác định dựa trên nguồn gốc và quá trình quản lý, sử dụng đất.

Xác định theo thông tin quy hoạch

Xác định loại đất dựa trên thông tin quy hoạch, bao gồm quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch định cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã mới và nông thôn mới, cũng như chuyển đổi mục đích sử dụng đất đã được phép.

Mảnh đất sử dụng cho nhiều mục đích

Trong trường hợp mảnh đất đang được sử dụng cho nhiều mục đích và có ranh giới sử dụng rõ ràng giữa các mục đích, loại đất sẽ được xác định cho từng thửa đất riêng biệt. Nếu không có ranh giới sử dụng, loại đất sẽ được xác định dựa trên giá bán cao nhất, được niêm yết ở Bảng giá đất do UBND tỉnh quyết định.

Việc xác định loại đất dựa trên các tiêu chí này là quan trọng để đảm bảo quản lý đất đai hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

 

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/ky20hieu20dat20dm20la20gi.html
Có nhiều cách để xác định loại đất

Xem thêm: Sổ trắng là gì? Có cần chuyển từ sổ trắng sang sổ hồng?

3. Phân loại các loại đất phổ biến hiện nay

Phân loại đất là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực bất động sản và quản lý đất đai. Luật Đất đai năm 2013 tại Việt Nam đã xác định rất cụ thể các nhóm đất, giúp người dân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về loại đất mà họ sở hữu hoặc đang quan tâm. Dưới đây là một tổng quan về các loại đất phổ biến hiện nay theo quy định của Luật Đất đai năm 2013:

Nhóm đất nông nghiệp

 • Đất trồng cây hàng năm: Bao gồm đất trồng lúa và đất trồng các loại cây hàng năm khác như cây mía, cây lúa mạch, và nhiều cây trồng thực phẩm khác.
 • Đất trồng cây lâu năm: Đất được sử dụng để trồng cây có thời gian mọc lâu hơn, như cây cao su, cây cà phê.
 • Đất rừng sản xuất: Đất được sử dụng để sản xuất gỗ và các sản phẩm từ rừng.
 • Đất rừng phòng hộ: Đất dành cho mục đích bảo vệ rừng và nguồn nước.
 • Đất rừng đặc dụng: Đất được sử dụng cho các mục đích đặc biệt như bảo tồn thiên nhiên.
 • Đất nuôi trồng thủy sản: Đất dùng để nuôi trồng các loài thủy sản như tôm, cá.
 • Đất làm muối: Đất được sử dụng để sản xuất muối.
 • Đất nông nghiệp khác: Bao gồm đất xây dựng nhà kính, đất dùng cho chuồng trại chăn nuôi, đất trồng trọt, đất nuôi trồng thủy hải sản, đất vườn ươm, đất ươm cây, và đất trồng hoa kiểng.
https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/ky20hieu20dat20dm20la20gi.html
Nhóm đất nông nghiệp thường dùng cho mục đích trồng trọt, chăn nuôi

Nhóm đất phi nông nghiệp

 • Đất ở: Bao gồm đất ở nông thôn và đất ở tại đô thị.
 • Đất xây dựng trụ sở hành chính sự nghiệp: Đất dành cho các công trình hành chính.
 • Đất dùng cho mục đích bảo vệ quốc phòng, an ninh: Đất được sử dụng cho các mục tiêu quốc phòng và an ninh.
 • Đất dùng cho công trình phi thương mại: Bao gồm đất dùng cho xây dựng cơ quan tổ chức sự nghiệp, công trình văn hóa – xã hội, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, y tế, giáo dục, đào tạo, ngoại giao, và công trình phi thương mại khác.
 • Đất dùng cho mục đích sản xuất phi nông nghiệp: Bao gồm đất dùng cho khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất làm khu chế xuất, đất thương mại, dịch vụ, đất sản xuất phi nông nghiệp, đất khai thác khoáng sản, đất sản xuất VLXD, và đất sản xuất đồ gốm.
Đất phi nông nghiệp
Nhóm đất phi nông nghiệp thường dùng cho mục đích xây dựng

Nhóm đất chưa sử dụng

Là nhóm đất chưa xác định mục đích sử dụng cụ thể.

Thông qua việc hiểu rõ phân loại này, người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng nắm bắt quy định về sử dụng đất, thủ tục chuyển đổi loại đất, và quyền sở hữu đất, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và quản lý bất động sản.

Bài viết liên quan: Tầm quan trọng của đất đai đối với con người và cuộc sống

Bài viết trên đây là tất tật các nội dung hữu ích giúp bạn biết được ký hiệu đất ĐM là gì, cũng như nắm được các quy định về xác định loại đất, phân loại loại đất.