Đất đai là loại tài sản có giá trị lớn nên rất dễ xảy ra những vụ tranh chấp đất đai. Nếu bạn cũng nằm trong trường hợp này và đang tìm hiểu mẫu đơn kiện đòi lại đất hiện nay quy định như thế nào thì hãy theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu rõ hơn.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/mau20don20kien20doi20lai20dat.html
Các vụ kiện tranh chấp đất đai thường xuyên diễn ra

1. Mẫu đơn yêu cầu tái thẩm định quyền sở hữu đất

Mẫu đơn yêu cầu tái thẩm định quyền sở hữu đất là một tài liệu chính thức được sử dụng để yêu cầu tòa án xem xét lại một quyết định về quyền sở hữu đất. Quyết định này có thể liên quan đến sự tranh chấp về quyền sở hữu đất, nhà ở hoặc tài sản liên quan đến đất đai. Dưới đây là một hướng dẫn chi tiết về nội dung cần bao gồm trong mẫu đơn này:

Thời gian khởi kiện

Trong mẫu đơn, bạn cần cung cấp thông tin về ngày, tháng và năm mà bạn nộp đơn yêu cầu tái thẩm định quyền sở hữu đất.

Tên tòa án có thẩm quyền

Để tòa án biết nơi mà đơn yêu cầu của bạn sẽ được xem xét, bạn cần ghi rõ tên của tòa án có thẩm quyền giải quyết sự tranh chấp liên quan đến đất đai.

Thông tin về người làm đơn khởi kiện

Trình bày tên và nơi cư trú của người làm đơn khởi kiện. Điều này sẽ giúp xác định ai đang yêu cầu tái thẩm định quyền sở hữu đất.

Thông tin về người bị khởi kiện

Ghi rõ tên và nơi cư trú của người bị khởi kiện. Đây là người hoặc tổ chức mà bạn đang tranh chấp với về quyền sở hữu đất.

Thông tin về người có quyền và nghĩa vụ liên quan

Cuối cùng, đề cập đến tên và nơi cư trú của những người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến tranh chấp về quyền sở hữu đất. Điều này giúp tòa án hiểu rõ tất cả các bên liên quan và quyền hạn của họ trong vụ kiện.

Lưu ý: Mẫu đơn này cần được điền đầy đủ thông tin và theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả của quá trình tái thẩm định quyền sở hữu đất. Nếu bạn cần sự hỗ trợ hoặc tư vấn pháp lý, nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục cho tặng đất giữa anh em ruột

2. Mẫu đơn kiện đòi lại đất hiện nay quy định ra sao ?

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/mau20don20kien20doi20lai20dat.html
Mẫu số 01 (Ban hành theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP (ngày 03 tháng 12 năm 2012 ) của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)
https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/mau20don20kien20doi20lai20dat.html
Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khởi kiện số 01

3. Hướng dẫn viết mẫu đơn kiện đòi lại đất đúng quy định

Để viết một mẫu đơn kiện đòi lại đất đúng quy định và hiệu quả, bạn cần tuân theo các hướng dẫn sau đây:

Rõ ràng và chi tiết về thông tin liên quan

Tất cả các thông tin về nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ kiện đòi lại đất phải được trình bày một cách chi tiết, rõ ràng và chính xác. Điều này giúp tòa án hiểu rõ về các bên liên quan và cơ sở giải quyết vụ kiện.

Đặt ra vấn đề và yêu cầu một cách rõ ràng

Bạn cần xác định rõ vấn đề dẫn đến sự tranh chấp và mô tả chi tiết những yêu cầu mà nguyên đơn mong muốn gửi đến tòa án để giải quyết về việc đòi lại đất đai.

Nội dung khởi kiện cần rõ ràng và cụ thể

Trong nội dung khởi kiện, bạn nên trình bày rõ nguồn gốc của tranh chấp, nguyên nhân dẫn đến vụ kiện, tình trạng hiện tại, hậu quả đã xảy ra và cung cấp các chứng cứ liên quan để chứng minh quyền và lợi ích đang bị xâm phạm. Đây là cơ sở để tòa án xem xét đơn kiện và quyết định về việc giải quyết. Vì vậy, bạn cần trình bày mọi thông tin cụ thể để tránh việc yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa đơn kiện sau này.

Tuân thủ quy định về ký tên

Khi ký đơn khởi kiện, bạn cần tuân theo quy định của pháp luật đối với người viết đơn hoặc đại diện theo ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức.

Nhớ rằng việc viết mẫu đơn kiện đòi lại đất là một quá trình quan trọng và phải tuân thủ đúng quy định để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu quả của vụ kiện. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần sự hỗ trợ pháp lý, nên tìm kiếm sự tư vấn từ một luật sư có kinh nghiệm.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/mau20don20kien20doi20lai20dat.html
Mẫu đơn đòi lại đất hiện nay quy định như thế nào

4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về đất đai

Luật đất đai năm 2013 quy định rõ về cơ quan có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất đai như sau:

Hòa giải tại cơ sở

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tiến hành hòa giải các vụ tranh chấp liên quan đến đất đai tại cấp cơ sở.

Tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Trường hợp tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này, cũng như tranh chấp về tài sản gắn liền với đất, thì vụ này sẽ được giải quyết bởi Tòa án nhân dân.

Tranh chấp quyền sử dụng đất mà không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ tương đương

Trong trường hợp đương sự không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ tương đương quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này, vụ kiện sẽ được giải quyết theo các quy định sau đây:

– Nếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ra quyết định giải quyết lần đầu mà một bên hoặc tất cả các bên đương sự không đồng ý, họ có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để giải quyết. Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ là quyết định cuối cùng.

– Trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định giải quyết lần đầu mà một bên hoặc tất cả các bên đương sự không đồng ý, họ có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ là quyết định giải quyết cuối cùng.

Bài viết liên quan: Mẫu giấy cam kết đất đai mới và hoàn chỉnh

Mẫu đơn kiện đòi lại đất dựa trên quy định pháp luật là một công cụ quan trọng giúp bảo vệ quyền lợi của bạn trong các vụ kiện liên quan đến đất đai. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin chia sẻ trong bài viết này từ CongTySanGo.Com có thể hỗ trợ bạn trong việc bảo vệ quyền sở hữu đất đai của mình.