PÁT(BAS) KE 1 LỖ MÀU GREY

Sản phẩm gia công đột dập thép tấm pát (bas ke) 1x11x6-28mm dùng trong ke, níu các góc thành phần ván.