Hiện nay, tại các đô thị nhu cầu sang tên, chuyển nhượng căn hộ chung cư là rất lớn. Theo luật hiện hành, để hoàn thành thủ tục sang tên,  người chuyển nhượng quyền sở hữu có nghĩa vụ nộp một số loại thuế, phí và lệ phí. Vậy, phí sang tên sổ đỏ chung cư bao gồm những khoản nào?

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/phi20sang20ten20so20do20chung20cu.html
Pháp luật quy định rất rõ về các khoản phí sang tên sổ đỏ chung cư cần nộp

I. Phí chuyển nhượng sổ đỏ chung cư và thuế thu nhập cá nhân

1. Trường hợp giao dịch mua bán chung cư

1.1. Nghĩa vụ nộp thuế

Khi tiến hành mua bán căn hộ chung cư, nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ rơi vào người bán, trừ khi hai bên đã có các thỏa thuận khác.

1.2. Miễn thuế và giảm thuế

Theo quy định của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân năm 2007, các trường hợp sau đây được miễn thuế:

 • Thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản giữa vợ chồng; cha mẹ và con cái; cha nuôi mẹ nuôi và con nuôi; cha chồng, mẹ chồng và con dâu; cha vợ, mẹ vợ và con rể; ông bà nội và cháu nội; ông bà ngoại và cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.
 • Thu nhập từ việc chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

Ngoài ra, người nộp thuế thu nhập cá nhân khi mua căn hộ chung cư có thể được giảm thuế nếu đang gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, bệnh hiểm nghèo, tai nạn, và các sự kiện tương tự. Trong trường hợp này, việc giảm thuế sẽ được xem xét dựa trên mức độ thiệt hại, nhưng không được vượt quá số thuế cần phải nộp.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/phi20sang20ten20so20do20chung20cu.html
Thu nhập tính thuế được quy định tại Điều 20 của Nghị định 65/2013/NĐ-CP

1.3. Quy định về tính thu nhập tính thuế

Quy định về tính thu nhập tính thuế được ghi rõ tại Điều 20 của Nghị Định 65/2013/NĐ-CP, với công thức sau:

Thu Nhập Tính Thuế = Giá Bán (1) – Giá Mua (2) + Các Chi Phí Hợp Lý Liên Quan (3)

Trong đó:

(1) Giá Bán được xác định như sau:

 • Giá chuyển nhượng nhà ghi trên hợp đồng chuyển nhượng cao hơn so với giá tính lệ phí trước bạ của nhà theo quy định của UBND tỉnh: Giá bán là giá thực tế chuyển nhượng, xác định dựa trên giá thị trường và ghi rõ trên hợp đồng chuyển nhượng.
 • Giá chuyển nhượng nhà ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn so với giá tính lệ phí trước bạ theo quy định của UBND tỉnh tại thời điểm giao dịch hoặc trên hợp đồng không ghi rõ giá chuyển nhượng: Giá chuyển nhượng này sẽ được xác định theo giá tính lệ phí trước bạ do UBND tỉnh quy định.
 • Trong trường hợp chuyển nhượng nhà ở sẽ xảy ra trong tương lai, mức giá chuyển nhượng sẽ được tính dựa trên tỷ lệ đã góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng nhân với giá tính lệ phí trước bạ do UBND tỉnh quy định.

(2) Giá Mua được xác định như sau:

 • Thông thường, giá mua được tính dựa trên giá ghi trên hợp đồng mua bán.
 • Đối với nhà ở không có nguồn gốc từ chuyển nhượng hoặc mua lại, giá mua sẽ được căn cứ vào hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước tại thời điểm cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu và Quyền Sử Dụng Nhà Ở.

(3) Các Chi Phí Hợp Lý Liên Quan đề cập đến các khoản phí, lệ phí được quy định bởi pháp luật liên quan đến việc cấp quyền sở hữu nhà, chi phí liên quan đến sửa chữa, nâng cấp và cải tạo nhà, cũng như các chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng nhà ở.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/phi20sang20ten20so20do20chung20cu.html
Nếu được tặng, cho hoặc thừa kế căn hộ chung cư, người chịu trách nhiệm nộp thuế sẽ là bên nhận tài sản

1.4. Thuế suất

Thuế suất áp dụng cho thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được quy định cụ thể tại Điều 22 của Nghị Định 65/2013/NĐ-CP, sau đó được sửa đổi và bổ sung bởi Khoản 12 của Nghị Định 12/2015/NĐ-CP, với mức thuế suất là 2% trên giá trị chuyển nhượng.

Tìm hiểu thêm: Các hình thức vay ngân hàng phổ biến và những lưu ý khi chọn gói vay

II. Quy định về lệ phí trước bạ và nghĩa vụ nộp thuế khi sang tên sổ đỏ chung cư

1. Nghĩa vụ nộp thuế

Lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ chung cư thường do bên nhận tài sản trong giao dịch chuyển nhượng hoặc sang tên sổ đỏ nộp.

Nghĩa vụ nộp loại thuế này sẽ nee bên nhận tài sản trong giao dịch chuyển nhượng hoặc sang tên sổ đỏ, trừ khi đã có các thỏa thuận khác trước đó giữa hai bên.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/phi20sang20ten20so20do20chung20cu.html
Lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ chung cư thường do bên được chuyển nhượng hoặc sang tên sổ đỏ nộp

2. Pháp luật quy định về giá tính lệ phí trước bạ

Quy định về giá tính lệ phí trước bạ được cụ thể hóa tại Điều 6 của Nghị Định 140/NĐ-CP, sau đó được sửa đổi và bổ sung tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị Định 20/2019/NĐ-CP như sau:

“Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà sẽ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Trong trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành, thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất sẽ là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng mua bán nhà.”

Theo đó, giá tính lệ phí trước bạ cho nhà ở sẽ được tính theo công thức sau:

Giá Tính Lệ Phí Trước Bạ Nhà (đồng) = Diện Tích Nhà Chịu Lệ Phí Trước Bạ (m2) x Giá 01 (một) Mét Vuông (đồng/m2) Nhà x Tỷ Lệ (%) Chất Lượng Còn Lại Của Nhà Chịu Lệ Phí Trước Bạ.

Trong đó:

 • Diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ sẽ bao gồm toàn bộ diện tích sàn nhà, bao gồm cả diện tích công trình phụ kèm theo thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức hoặc cá nhân.
 • Giá 1m2 nhà chính là giá thực tế để xây dựng mới 1m2 sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà do UBND tỉnh ban hành, căn cứ vào quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
 • Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ sẽ được UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định của pháp luật.
https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/phi20sang20ten20so20do20chung20cu.html
Pháp luật quy định rõ ràng về những trường hợp nào không cần nộp lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ chung cư

3. Mức thu lệ phí trước bạ

Theo quy định, mức thu lệ phí trước bạ được tính dựa trên tỷ lệ % đối với nhà ở, với mức thuế là 0.5%.

4. Các trường hợp được miễn nộp lệ phí trước bạ theo pháp luật

Pháp luật quy định rõ ràng về những trường hợp không cần phải nộp lệ phí trước bạ khi sang tên sổ đỏ chung cư. Đó bao gồm:

 • Trường hợp nhận thừa kế hoặc nhận quà tặng giữa: Vợ chồng; cha mẹ và con cái; cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi; cha chồng, mẹ chồng và con dâu; cha vợ, mẹ vợ và con rể; ông bà nội và cháu nội; ông bà ngoại và cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau, dưới sự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng của hộ gia đình khi phân chia tài sản theo quy định của pháp luật cho các thành viên hộ gia đình đăng ký lại.
 • Đem tài sản góp vốn vào doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã hoặc khi doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã giải thể hoặc phân chia hoặc rút vốn cho tổ chức, cá nhân thành viên đã góp trước đây.
 • Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà được hỗ trợ mang tính chất nhân đạo, kể cả đất kèm theo nhà được đăng ký sở hữu, sử dụng tên người được tặng.

III. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận sử dụng đất

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đất là khoản thu phí liên quan đến việc thẩm định hồ sơ và xác định các điều kiện cần thiết để đảm bảo việc cấp giấy chứng nhận đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản liên quan diễn ra theo đúng quy định của pháp luật.

Mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đất sẽ thay đổi tùy theo từng trường hợp cũng như theo từng địa phương. Sự biến đổi này chủ yếu phụ thuộc vào quy mô diện tích của mảnh đất, tính phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và các điều kiện cụ thể tại từng địa phương.

Ngoài ra, giá trị chuyển nhượng cũng được xem xét để tính phí thẩm định hồ sơ. Nếu trường hợp giá trị chuyển nhượng thấp hơn so với giá đất được UBND thành phố công bố hàng năm, thì giá trị chuyển nhượng sẽ được xác định dựa trên khung giá đất mà UBND thành phố đã ban hành.

Xem thêm: Kinh nghiệm vay tiền mua nhà lãi suất thấp nhất an toàn

IV. Phí cấp sổ đỏ khi sang tên chủ sở hữu, sử dụng căn hộ chung cư

Quy định về phí cấp sổ đỏ khi sang tên chủ sở hữu, sử dụng căn hộ chung cư tại mỗi địa phương sẽ có sự biến đổi, tuỳ thuộc vào từng điều kiện cụ thể và chính sách phát triển kinh tế – xã hội của địa phương đó.

Thường thì, mức phí này không vượt quá 100.000 đồng và người thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ sẽ là người chịu trách nhiệm chi trả cho khoản phí cấp sổ đỏ.

Trên đây, chúng tôi đã cung cấp thông tin về các loại phí liên quan đến việc sang tên sổ đỏ chung cư theo quy định của luật hiện hành. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các nghĩa vụ tài chính cần phải thực hiện, từ đó tránh gặp phải những khó khăn không mong muốn trong quá trình này.