Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc khi được cấp Sổ đỏ, người sử dụng, chủ sở hữu đất phải nộp một khoản chi phí gọi là tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ tiền sử dụng đất là gì, cách tính số tiền sử dụng đất trong các trường hợp khác nhau, khi nào phải nộp, khi nào được miễn… Vậy, hãy cùng CongTySanGo.Com giải đáp chi tiết về các thắc mắc cách tính tiền sử dụng đất của dự án trong bài viết dưới đây.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/cach20tinh20tien20su20dung20dat20cua20du20an-1.html

I. Khái niệm về Tiền Sử Dụng Đất theo Luật Đất Đai 2013

Theo quy định tại Khoản 21, Điều 3 của Luật Đất Đai năm 2013, khái niệm về tiền sử dụng đất được xác định cụ thể như sau:

“Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất có nghĩa vụ phải thanh toán cho Nhà nước khi Nhà nước giao đất với thu nhập từ tiền sử dụng đất, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất và khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất đó.”

Theo đó, tiền sử dụng đất là khoản thanh toán mà người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu đất phải chi trả cho Nhà nước trong các trường hợp sau:

  1. Nhận được phần đất được Nhà nước giao với thu nhập từ tiền sử dụng đất.
  2. Được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
  3. Nhận được công nhận quyền sử dụng đất (thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất có nguồn gốc không phải là đất được Nhà nước giao hay cho thuê).

Số tiền tiền sử dụng đất được xác định dựa trên giá bán và diện tích của phần đất được giao, chuyển đổi mục đích sử dụng, và công nhận quyền sử dụng đất.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/cach20tinh20tien20su20dung20dat20cua20du20an-1.html

Khái niệm về tiền sử dụng đất được quy định rõ trong Khoản 21, Điều 3, Luật Đất đai năm 2013

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách xem số tờ số thửa đất

II. Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền sử dụng đất trong các tình huống khác nhau

Khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đặc biệt là khi chuyển đất từ nhóm đất nông nghiệp sang đất thổ cư (đất ở), chi phí tiền sử dụng đất có thể trở thành một khoản chi trả đáng kể. Trong một số tình huống, số tiền này có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách tính tiền sử dụng đất trong từng trường hợp cụ thể:

1. Chuyển đổi từ đất vườn, ao, đất trồng có nhà ở sang đất ở:

Tiền sử dụng đất = (Tiền sử dụng đất tính theo giá đất thổ cư – Tiền sử dụng đất được tính theo giá đất nông nghiệp) x 50%.

2. Chuyển đổi từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng sang đất ở:

Tiền sử dụng đất = Tiền sử dụng đất được tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

3. Chuyển đổi từ đất phi nông nghiệp sang đất ở:

Không nộp tiền sử dụng đất: Đối với đất phi nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng có thời hạn ổn định trước ngày 1/7/2004, không phải là đất được Nhà nước giao hay cho thuê, khi chuyển sang đất thổ cư (đất ở) không cần nộp tiền sử dụng đất (theo Điểm c Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP).

Phải nộp tiền sử dụng đất: Đối với đất phi nông nghiệp được Nhà nước cho thuê hoặc giao đất có thu tiền sử dụng trước ngày 1/7/2014, khi chuyển đổi sang đất ở, tiền sử dụng đất sẽ được tính như sau:

Tiền sử dụng đất = Tiền sử dụng đất tính dựa theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính dựa theo giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/cach20tinh20tien20su20dung20dat20cua20du20an-1.html

Tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể, cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng cũng sẽ có sự biến động.

Tìm hiểu thêm: Phí sang tên sổ đỏ chung cư gồm các loại phí gì?

Bài viết này cung cấp những thông tin chi tiết của CongTySanGo.Com về khái niệm tiền sử dụng đất và hướng dẫn cách tính tiền sử dụng đất trong các tình huống khác nhau, hy vọng sẽ hữu ích cho độc giả.