Hiện nay, các thủ tục hành chính đang ngày càng được đơn giản hóa để tránh gây mất thời gian cho cả các cơ quan nhà nước và người dân. Do đó, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai cung được rút ngắn thời gian, trong đó bao gồm thời gian sang tên sổ đỏ. Vậy thủ tục sang tên sổ đỏ mất bao lâu? Cùng CongTySanGo.Com tìm hiểu về thời gian sang tên sổ đỏ mới nhất

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/thu20tuc20sang20tc3aan20so20do20may20bao20lau.html
Quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản liên quan đến đất mất thời gian bao lâu

Theo quy định của Nghị định 01/2017/NĐ-CP và Nghị định 43/2014/NĐ-CP, quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản liên quan đến đất có thời gian xử lý như sau:

  • Đối với việc đăng ký đất, tài sản liên quan đến đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất, thời gian xử lý không vượt quá 30 ngày.
  • Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng từ tổ chức đầu tư xây dựng, thời gian xử lý không quá 30 ngày.
  • Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất sẽ không vượt quá 20 ngày.
  • Trong trường hợp xử lý biến động đất, tài sản liên quan đến đất sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất, xử lý hợp đồng thế chấp và các tình huống khác, thời gian xử lý là không quá 15 ngày.
  • Các thủ tục như tách thửa, hợp thửa đất, đăng ký đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý, cũng như gia hạn sử dụng đất, xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp và các thủ tục khác có thời gian xử lý tương ứng từ 10 đến 20 ngày.

Tóm lại, thời gian cần để thực hiện thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản liên quan đến đất không vượt quá 10 ngày, tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Cần lưu ý rằng thời gian này không bao gồm các ngày nghỉ, lễ theo quy định pháp luật.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/thu20tuc20sang20tc3aan20so20do20may20bao20lau.html
Thời hạn sang tên sô đỏ sẽ được quy định cụ thể theo từng trường hợp

 

2. Quy định, điều kiện sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Điều 188 của Luật Đất đai 2013, các điều kiện để thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất được quy định chi tiết như sau:

Giấy chứng nhận và các trường hợp ngoại lệ

Để thực hiện các quyền nêu trên, người thực hiện cần có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, có trường hợp ngoại lệ được quy định tại khoản 3 của Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 của Điều 168 trong Luật Đất đai 2013.

Trạng thái của đất

Đất cần phải không có tranh chấp, đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong việc thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu và sử dụng đất.

Không bị kê biên

Quyền sử dụng đất không được kê biên để bảo đảm việc thi hành án.

Trong thời hạn sử dụng đất

Các thủ tục chuyển nhượng và các quyền liên quan đến sử dụng đất cần được thực hiện trong thời hạn sử dụng đất được quy định trước.

Tổng kết, quy định và điều kiện liên quan đến việc sang tên Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất theo Luật Đất đai 2013 yêu cầu người thực hiện quyền cần đáp ứng các điều kiện sau: có giấy chứng nhận, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm án, và thực hiện trong thời hạn sử dụng đất quy định.

Xem thêm: Mẫu giấy cam kết đất đai mới và hoàn chỉnh

3. Thủ tục xử lý khi gặp trục trặc trong việc sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Theo quy định, thời hạn tối đa để thực hiện việc sang tên sổ đỏ là 10 ngày dựa trên các quy định của pháp luật.

Nếu vượt quá thời gian trên mà vẫn chưa nhận được kết quả, người sử dụng đất có thể tự mang giấy hẹn đến cơ quan đăng ký đất đai để tìm hiểu về tình hình và lý do chậm trễ.

Trong trường hợp cơ quan đăng ký đất đai cố ý tạo khó khăn hoặc không cung cấp thông tin, người sử dụng đất có quyền tiến hành các biện pháp sau:

  • Khiếu nại: Người sử dụng đất có thể nộp khiếu nại liên quan đến việc chậm trễ trong việc sang tên sổ đỏ.
  • Khởi kiện quyết định hành chính: Nếu cơ quan đăng ký đất đai vi phạm các quy định liên quan đến việc sang tên sổ đỏ, người sử dụng đất có quyền khởi kiện để yêu cầu xem xét lại quyết định hành chính của cơ quan đó.
  • Hành vi hành chính về quản lý đất đai: Người sử dụng đất cũng có thể yêu cầu xem xét về hành vi hành chính của cơ quan quản lý đất đai liên quan đến việc chậm trễ sang tên sổ đỏ, dựa trên quy định tại Điều 204 của Luật Đất đai năm 2013.

Tóm lại, trong trường hợp gặp khó khăn trong việc sang tên sổ đỏ, người sử dụng đất có quyền thực hiện các biện pháp như khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc yêu cầu xem xét hành vi hành chính quản lý đất đai dựa trên các quy định của Luật Đất đai năm 2013.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/thu20tuc20sang20tc3aan20so20do20may20bao20lau.html
Cách xử lý khi bị chậm sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin chính xác nhất về những vấn đề liên quan đến thời gian sang tên sổ đỏ. Mong rằng qua bài viết trên, CongTySanGo.Com có thể giúp bạn nắm được những quy định pháp luật và tiết kiệm thời gian khi thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ.