Môi giới bất động sản là lĩnh vực có mức thù lao, nguồn lợi tương đối cao nên có nhất nhiều người muốn hoạt động trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, để được hoạt động môi giới bất động sản, các cá nhân cần có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và cần phải có những điều kiện bắt buộc.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/chung20chi20hanh20nghe20moi20gioi20bat20dong20san.html
Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

1. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 68 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đòi hỏi các cá nhân phải đáp ứng đủ các yếu tố sau:

  1. Năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
  2. Trình độ tối thiểu là tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.
  3. Hoàn thành sát hạch về kiến thức liên quan đến môi giới bất động sản.

Như vậy, những người muốn tham gia hành nghề môi giới bất động sản cần phải thỏa mãn những điều kiện trên để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định của luật.”

2. Thời hạn sử dụng của giấy phép hành nghề môi giới bất động sản

Theo quy định tại Khoản 2 của Điều 68 trong Luật Kinh doanh bất động sản 2014, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có thời hạn sử dụng là 05 năm.

Thông tin này còn được xác nhận trong Khoản 4 của Điều 15 trong Thông tư 11/2015/TT-BXD, với nội dung: “Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên phạm vi cả nước trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp.” Vì vậy, theo quy định, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sẽ có hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày cấp cho đến hết thời hạn.

3. Những trường hợp nào sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Tại khoản 1 Điều 18 của Thông tư 11/2015/TT-BXD, các trường hợp có thể bị thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản đã được định rõ:

  1. Mất năng lực hành vi dân sự: Chứng chỉ môi giới sẽ bị thu hồi nếu người sở hữu chứng chỉ mất đi năng lực hành vi dân sự.
  2. Thông tin không trung thực trong hồ sơ: Trong trường hợp người được cấp chứng chỉ cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ xin cấp chứng chỉ, chứng chỉ của họ có thể bị thu hồi.
  3. Chứng chỉ bị sửa đổi hoặc tẩy xóa: Nếu chứng chỉ bị tẩy xóa hoặc có sự sửa đổi, chứng chỉ này sẽ bị thu hồi.
  4. Lạm dụng chứng chỉ: Nếu chứng chỉ được cấp cho mục đích cho mượn hoặc cho thuê để hành nghề môi giới bất động sản, chứng chỉ này sẽ bị thu hồi.
  5. Vi phạm các nguyên tắc hành nghề: Nếu người sở hữu chứng chỉ vi phạm các nguyên tắc hành nghề quy định trong Luật Kinh doanh bất động sản và nội dung ghi trong chứng chỉ, chứng chỉ của họ có thể bị thu hồi.
  6. Vi phạm quy định nghiêm trọng: Trong trường hợp vi phạm quy định đến mức độ nghiêm trọng, chứng chỉ có thể bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp chứng chỉ được cấp bởi một địa phương cụ thể, quyền và trách nhiệm thu hồi thuộc về địa phương đó. Trong trường hợp chứng chỉ bị thu hồi bởi một cơ quan khác, cơ quan đó phải thông báo bằng văn bản cho Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Lưu ý rằng, nếu một chứng chỉ môi giới bất động sản bị thu hồi, người sở hữu chứng chỉ sẽ không được cấp lại trong khoảng thời gian 5 năm kể từ ngày quyết định thu hồi chứng chỉ được ban hành.

Xem thêm: Nhà ở xã hội là gì? Những thông tin và lưu ý về Nhà ở xã hội

4. Đơn vị cấp giấy phép hành nghề môi giới bất động sản

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/chung20chi20hanh20nghe20moi20gioi20bat20dong20san.html
Chứng chỉ hành nghề bất động sản sẽ được Sở xây dựng cấp

Theo Điều 15, Thông tư số 11/2015/TT-BXD, việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tuân theo các quy định sau:

1. Điều kiện cấp chứng chỉ: Người dự thi sát hạch phải đạt điểm thi theo quy định tại Điều 12 và có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 10 của Thông tư. Chỉ khi đáp ứng đủ hai điều kiện này, người đó mới được cấp chứng chỉ.

2. Trình tự cấp chứng chỉ:

a) Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về quá trình tổ chức kỳ thi và phê duyệt kết quả thi theo đề nghị của đơn vị tổ chức kỳ thi.

b) Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch hội đồng thi và kết quả thi do Chủ tịch Hội đồng thi phê duyệt, Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ (theo mẫu tại Phụ lục 3a của Thông tư).

c) Sau khi danh sách được phê duyệt, đơn vị tổ chức kỳ thi gửi bản phô tô bài thi và hồ sơ của các cá nhân đó về Sở Xây dựng để thực hiện cấp chứng chỉ. Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng sẽ tiến hành in và ký phát hành chứng chỉ.

3. Kinh phí cấp chứng chỉ: Người đủ điều kiện sẽ phải đóng kinh phí cấp chứng chỉ là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) khi nhận chứng chỉ tại Sở Xây dựng. Sở Xây dựng sẽ quản lý và sử dụng kinh phí này theo quy định về phí và lệ phí trong pháp luật.

4. Thời hạn và giá trị sử dụng: Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên toàn quốc trong 05 năm kể từ ngày cấp.

5. Mẫu chứng chỉ: Mẫu chứng chỉ được quy định tại Phụ lục 4a của Thông tư.

6. Hình thức nhận chứng chỉ: Người được cấp chứng chỉ có thể nhận trực tiếp tại Sở Xây dựng hoặc đơn vị tổ chức kỳ thi. Trường hợp người đó không thể đến nhận mặt, chứng chỉ sẽ được gửi qua dịch vụ bưu điện.

7. Nghĩa vụ của người được cấp chứng chỉ: Người đạt chứng chỉ phải tuân thủ các quy định sau:

a) Không được thay đổi, chỉnh sửa, hoặc tẩy xóa nội dung của chứng chỉ.

b) Không được cho thuê, mượn chứng chỉ hoặc sử dụng chứng chỉ để thực hiện hoạt động môi giới bất động sản cho người khác hoặc tổ chức khác.

c) Không được sử dụng chứng chỉ cho các mục đích khác mà pháp luật không quy định.

Như vậy, việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải được thực hiện theo quy trình và điều kiện quy định. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày đủ hồ sơ, Sở Xây dựng sẽ tiến hành cấp chứng chỉ theo quy định. Những quy định và điều khoản này đảm bảo tính minh bạch và đúng quy trình trong quá trình cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Bài viết liên quan: Thời gian sang tên sổ đỏ mất bao lâu? Thông tin mới nhất về sang tên sổ đỏ

Trên đây CongTySanGo.Com đã cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết nhất về những vấn đề liên quan đến chứng chỉ hành nghề bất động sản. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn nắm thêm những thông tin pháp luật quy định về chứng chỉ hành nghề bất động sản.