Đất đai có vai trò quan trọng đối với con người và cuộc sống. Ở nước ta, tùy theo mục đích sử dụng đất, người ta sẽ phân loại thành các nhóm đất chính. Vậy có mấy loại đất chính và cách phân biệt những loại đất này như thế nào?

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/co20may20loai20dat20chinh.html
Tùy vào mục đích sử dụng mà các loại đất ở Việt Nam được chia thành 3 nhóm chính

I. Ở Việt Nam có mấy loại đất chính?

Tùy theo mục đích sử dụng, đất ở Việt Nam được phân thành 3 nhóm chính, gồm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng. Mỗi nhóm đất này lại được chia thành nhiều loại cụ thể như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp

Nhóm đất này được Nhà nước giao cho người dân để phục vụ các mục đích sản xuất, nghiên cứu, hoặc thí nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất muối, bảo vệ và phát triển rừng.

Dưới đây là các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp:

 • Đất dùng để trồng cây hàng năm.
 • Đất dành cho cây trồng lâu năm.
 • Đất rừng phòng hộ.
 • Đất rừng đặc dụng.
 • Đất rừng sản xuất.
 • Đất làm muối.
 • Đất nuôi trồng thủy sản.
 • Đất nông nghiệp khác.

Nhóm đất nông nghiệp chủ yếu phục vụ cho nhu cầu trồng trọt, chăn nuôi, và sản xuất nông lâm ngư nghiệp.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/co20may20loai20dat20chinh.html
Đất nông nghiệp chủ yếu phục vụ cho nhu cầu trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp

2. Nhóm đất phi nông nghiệp

Nhóm này bao gồm các loại đất không thuộc nhóm đất nông nghiệp, được sử dụng cho mục đích khác như xây dựng, chăn nuôi, và trồng cây.

Các loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm:

 • Đất dành cho cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.
 • Đất ven sông, suối, kênh, rạch, và mặt nước chuyên dùng.
 • Đất thổ cư tại khu vực thành thị.
 • Đất thổ cư tại vùng nông thôn.
 • Đất phục vụ mục đích quốc phòng và an ninh.
 • Đất công cộng.
 • Đất dùng cho nhà tang lễ, nhà hỏa táng, nghĩa địa, và nghĩa trang.
 • Đất để xây trụ sở cơ quan hành chính của Nhà nước.
 • Đất sử dụng cho mục đích sản xuất và kinh doanh phi nông nghiệp.
 • Đất phi nông nghiệp khác.

3. Nhóm đất chưa sử dụng

Nhóm này bao gồm các loại đất chưa có mục đích sử dụng cụ thể, ví dụ như đất đồi núi, đất đồng bằng chưa được sử dụng hoặc núi đá không có rừng cây.

Xem thêm: Tầm quan trọng của đất đai đối với con người và cuộc sống

II. Phân loại đất theo quy định của pháp luật

1. Đất có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng

Theo Điều 11 của Luật Đất đai năm 2013, loại đất có thể xác định căn cứ vào các giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ).
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ngoài ra, quy định tại Khoản 1, 2 và 3 của Điều 100 của cùng Luật Đất đai cho phép sử dụng giấy tờ về quyền sử dụng đất trong các trường hợp mà chưa có Giấy chứng nhận.

 • Quyết định về việc cho thuê đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận, theo quy định tại khoản 1 của Điều 100).
https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/co20may20loai20dat20chinh.html
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tờ quan trọng để phân loại đất theo quy định của pháp luật

2. Đất không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng

Trong trường hợp không có tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất và không có việc lấn chiếm hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, loại đất sẽ được xác định dựa trên tình trạng thực tế sử dụng. Nếu có việc lấn chiếm hoặc tự ý thay đổi mục đích sử dụng đất, căn cứ vào nguồn gốc, quá trình sử dụng và quản lý để xác định loại đất.

Trong trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất, hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, loại đất sẽ được xác định dựa trên quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị – xây dựng – điểm dân cư nông thôn – xã nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/co20may20loai20dat20chinh.html
Người sử dụng đất có quyền được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên thửa đất của mình

Trong trường hợp một thửa đất được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau và có ranh giới sử dụng rõ ràng giữa các mục đích, thì đất sẽ được phân tách thành từng thửa đất và xác định mục đích sử dụng cho mỗi thửa đất.

Có thể bạn quan tâm: Những thông tin cần biết về chuyển nhượng một phần dự án

Nếu không có ranh giới sử dụng rõ ràng, loại đất sẽ được xác định là loại có giá cao nhất trong Bảng giá đất. Trong trường hợp là nhà chung cư và có sử dụng mục đích hỗn hợp với một phần diện tích sàn nhà dùng làm văn phòng hoặc cơ sở thương mại – dịch vụ, mục đích sử dụng chính của phần diện tích đất xây dựng nhà chung cư sẽ được xác định là đất ở.