Thủ tục gộp sổ đỏ hay hợp thửa đất khá phức tạp nên đang được nhiều người quan tâm. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp toàn bộ thông tin về thủ tục gộp sổ đỏ theo quy định mới nhất của luật hiện hành? Hồ sơ, trình tự ra sao? Những chi phí hợp thửa mà người dân phải chịu? Congtysango.com mời bạn đọc tham khảo.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/thu20tuc20gop20so20do.html
Thủ tục gộp sổ đỏ cần phải được tiến hành theo đúng điều kiện mà pháp luật Việt Nam quy định

I. Thủ tục hợp thửa đất là gì?

Thửa đất là một phần của diện tích được xác định bằng các ranh giới cụ thể trên bản đồ hoặc được mô tả trong tài liệu chính thức. Quy trình xác định thửa đất thường được thực hiện bởi cơ quan địa chính cấp xã, tuân theo quy định của luật pháp.

Hợp thửa đất, theo đúng định nghĩa, là một thủ tục kết hợp các quyền sử dụng đất và sổ đỏ của các thửa đất liền kề, thuộc cùng một chủ sở hữu, thành một quyền sử dụng đất chung và sổ đỏ chung duy nhất.

II. Điều kiện hợp thửa theo luật đất đai hiện hành

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/thu20tuc20gop20so20do.html
Để tiến hành hợp thửa, mảnh đất này cần phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Để thực hiện quy trình hợp thửa đất theo luật hiện hành, các điều kiện sau đây cần được đảm bảo:

 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trước hết, thửa đất phải có sẵn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc phải đáp ứng các yêu cầu để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật Đất Đai năm 2013.
 2. Sử dụng ổn định và không có tranh chấp: Mảnh đất cần hợp thửa phải có tính sử dụng ổn định và không được vướng vào bất kỳ tranh chấp nào.
 3. Cùng mục đích sử dụng: Thủ tục hợp thửa đất chỉ được thực hiện giữa các thửa đất có cùng mục đích sử dụng, theo quy định tại Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 8 của Thông tư 25/2014/TT-BTNMT để gộp thửa.
 4. Liền kề nhau: Các thửa đất cần được hợp thửa phải nằm sát nhau vì khi hợp nhất hai thửa đất thành một, thửa đất mới hình thành sau đó phải được xác định bằng các ranh giới cụ thể trên thực địa hoặc trong hồ sơ địa chính.
 5. Hạn mức diện tích: Diện tích đất sau khi hợp thửa không được vượt quá hạn mức quy định tại từng tỉnh thành. Việc vượt quá hạn mức có thể dẫn đến hạn chế quyền lợi của người sử dụng đất hoặc không được áp dụng chế độ miễn giảm về đất đai theo quy định.

Tìm hiểu thêm: Các loại đất chính ở Việt Nam theo Luật đất đai năm 2023

III. Hướng dẫn chi tiết về thủ tục gộp sổ đỏ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gộp sổ đỏ

Theo hướng dẫn của Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính trong quá trình thực hiện thủ tục gộp sổ đỏ, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa (theo Mẫu số 11/ĐK).
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Giấy tờ tùy thân như căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân.

Bước 2: Nộp hồ sơ hợp thửa đất và gộp sổ đỏ

Hồ sơ gộp sổ đỏ cần được nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hãy đến chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện để tiến hành nộp hồ sơ.

Trong vòng 3 ngày tính từ thời điểm cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cán bộ sẽ kiểm tra và xem xét tính hợp lệ của giấy tờ và hồ sơ. Nếu phát hiện bất kỳ thiếu sót nào, họ sẽ hướng dẫn bạn bổ sung để hoàn thiện hồ sơ.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/thu20tuc20gop20so20do.html
Bạn cần nộp hồ sơ hợp thửa đất, gộp sổ đỏ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ gộp sổ đỏ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ, sau đó trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Xử lý hồ sơ gộp sổ đỏ

Hồ sơ hợp lệ sẽ được văn phòng đăng ký đất đai xử lý:

 • Tiến hành đo đạc địa chính để chuẩn bị cho quá trình hợp thửa đất.
 • Lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền nhằm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liên quan đến đất đai cho người sử dụng đất trên thửa đất mới tách hoặc hợp thửa.
 • Tiến hành chỉnh lý và cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/thu20tuc20gop20so20do.html

Hồ sơ hợp lệ sẽ được văn phòng đăng ký đất đai giải quyết

Bước 5: Trả kết quả

 • Gửi bản chính Giấy chứng nhận thửa đất mới cho người sử dụng đất.
 • Thông báo về biến động sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để tiến hành chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

Về thời hạn giải quyết, quy định như sau:

 • Không quá 15 ngày tính từ thời điểm cơ quan tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Đối với các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, thời gian giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 25 ngày.

IV. Các câu hỏi thường gặp về thủ tục gộp sổ đỏ

1. Thời gian thực hiện thủ tục hợp thửa đất

Thời gian thực hiện thủ tục gộp sổ đỏ thường không mất quá 15 ngày làm việc. Đối với các vùng sâu vùng xa, quá trình này có thể kéo dài hơn nhưng không quá 25 ngày làm việc tính từ thời điểm tiếp nhận đầy đủ giấy tờ cần thiết.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/thu20tuc20gop20so20do.html
Thời gian làm thủ tục gộp sổ đỏ thường không mất quá 15 ngày làm việc

2. Chi phí liên quan đến thủ tục hợp thửa chi tiết

 • Lệ phí địa chính: 15.000 đồng.
 • Lệ phí thẩm định: Bằng 0.15% giá trị chuyển nhượng, tối thiểu là 100.000 đồng và tối đa là 5.000.000 đồng.
 • Lệ phí trước bạ: Người tiến hành hợp thửa đất cần phải nộp lệ phí trước bạ, được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 45/2011/NĐ-CP. Công thức tính tiền nộp đất bao gồm diện tích đất x giá đất x lệ phí, trong đó:
 • Diện tích đất tính bằng m2.
 • Giá đất dựa trên bảng giá của UBND cấp tỉnh.
 • Lệ phí là 0.5%.
https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/thu20tuc20gop20so20do.html
Những mảnh đất không cùng mục đích sử dụng cần thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rồi mới tiến hành hợp thửa được

3. Hợp thửa đất không cùng mục đích sử dụng

Nếu đất không có cùng mục đích sử dụng, bạn cần thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đảm bảo cùng mục đích trước khi tiến hành hợp thửa. Có một số trường hợp được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo luật, bao gồm:

 • Chuyển đổi từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, hoặc đất làm muối.
 • Chuyển đổi từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm.
 • Chuyển đổi từ đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.
 • Và nhiều trường hợp khác được quy định trong Luật đất đai 2013.

Lưu ý: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải tuân theo quy định của luật và được UBND cấp huyện phê duyệt sau khi đáp ứng các điều kiện quy định.

Xem thêm: Những thông tin cần biết về chuyển nhượng một phần dự án

Bài viết trên đã tổng hợp tất cả thông tin cần biết về thủ tục gộp sổ đỏ. Hy vọng rằng nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các điều kiện, thủ tục, và chi phí liên quan đến quá trình hợp thửa và gộp sổ đỏ, và bạn sẽ không vi phạm quy định pháp luật.