Hiện nay, việc mua bán quyền sử dụng đất diễn ra thường xuyên, vì vậy mà nhu cầu tách sổ đỏ đất nông nghiệp cũng ngày càng trở nên phổ biến. Vậy tách sổ đỏ đất nông nghiệp cần đáp ứng những điều kiện gì và quy trình, thủ tục tách sổ đỏ đất nông nghiệp như thế nào? Mời các bạn theo dõi những thông tin chính xác nhất trong bài viết dưới đây.

https://congtysango.com/wp-content/uploads/2023/06/thu20tuc20tach20so20do20dat20nong20nghiep.html
Thửa đất nông nghiệp

1. Có thể tách thửa đất nông nghiệp hay không?

Vào năm 2022, người dân có thể dễ dàng thực hiện thủ tục tách thửa đất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc tách thửa đất này để mục đích tặng, mua bán, hay chuyển nhượng yêu cầu phải tuân thủ những điều kiện theo quy định tại Điều 188 của Luật Đất đai 2013 như sau:

 • Cần có Giấy chứng nhận cho việc tách thửa, trừ trường hợp đặc biệt được quy định tại khoản 3 Điều 186 hoặc trong trường hợp nhận thừa kế như quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013;
 • Phải đảm bảo rằng mảnh đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị áp đặt biên để đảm bảo khả năng thực hiện án;
 • Việc tách thửa phải được thực hiện trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, còn cần tuân theo quy định liên quan đến diện tích tối thiểu cho việc tách thửa, theo như khoản 31 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định diện tích tối thiểu cho việc tách thửa đất theo từng loại đất, dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương”.

Vì vậy, diện tích đất cần tách thửa phải tuân theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh nơi mảnh đất đó thuộc, và các quy định cụ thể sẽ được quyết định thông qua các Quyết định của từng tỉnh.

2. Đất nông nghiệp có thể chuyển đổi thành đất thổ cư không?
Đất nông nghiệp có thể chuyển đổi thành đất thổ cư
Đất nông nghiệp có thể được chuyển đổi thành đất thổ cư và làm sổ đỏ

Theo Luật Đất đai năm 2013, có thể thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư, nhưng điều này phải tuân thủ các quy định và thủ tục sau đây:

Theo Khoản 1 Điều 52 của Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất (ví dụ: từ đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư) yêu cầu thửa đất của bạn phải phù hợp với mục đích sử dụng đất theo kế hoạch được ban hành bởi UBND cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất được quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013 như sau:

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

d. Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;”

Điều này cho thấy rằng, theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (đất thổ cư) là khả thi, tuy nhiên cần phải có sự cho phép từ cơ quan có thẩm quyền.

Khoản 2 Điều 57 cũng quy định: “Khi thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất phải tuân thủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Hơn nữa, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất sẽ áp dụng tương ứng với loại đất sau khi đã chuyển đổi mục đích sử dụng.”

Để tiến hành chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người dân cần phải nắm rõ các quy định và thủ tục liên quan, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình và điều kiện yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Xem thêm: Mẫu đơn xin xác nhận quyền sử dụng đất hoàn chỉnh

3. Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Thủ tục tách sổ đỏ đất nông nghiệp
Thủ tục tách sổ đỏ đất nông nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, việc chuẩn bị hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất yêu cầu:

Người sử dụng đất phải nộp 01 bộ hồ sơ nếu muốn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời cần có các tài liệu sau:

a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 được ban hành kèm theo Thông tư;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cần chuẩn bị căn cước công dân và sổ hộ khẩu để bổ sung vào hồ sơ.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

Theo Điều 69 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP, quy trình và thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất gồm:

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất cùng với Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường tiến hành:

 • Thẩm tra hồ sơ;
 • Xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Hướng dẫn người sử dụng đất về nghĩa vụ tài chính;
 • Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Chỉ đạo cập nhật và điều chỉnh cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Nếu đây là trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, thì thủ tục chuyển nhượng cũng phải được thực hiện đồng thời với việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất phải tuân thủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất

Theo Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm trả kết quả yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất theo các thời hạn sau đây:

 • Trả kết quả không quá 15 ngày;
 • Trả kết quả không quá 25 ngày đối với các vùng miền núi, sâu, xa, hải đảo, và các vùng khó khăn về điều kiện kinh tế – xã hội.

Bài viết liên quan: Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở mới nhất

Thông qua bài viết này, chúng tôi mong rằng bạn đã hiểu rõ hơn về các bước thực hiện thủ tục tách sổ đỏ đất nông nghiệp, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giúp bạn thực hiện quy trình này một cách hiệu quả và thuận lợi.